Thực hành trải nghiệm: “Đổ bê tông”

Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ dành phần ai ”
Để thấu hiểu công việc vất vả của các Bác Thợ Xây, các con Khối MGB đã mạnh dạn khám phá ,tìm hiểu và đặc biệt là đã mạnh dạn thực hành luôn 1 trong những khâu quan trọng của công việc xây dựng và kiến thiết những công trình kiên cố ,vững chắc …qua bài học có tên : Đổ Bê Tông
Thông qua Qua bài học các con vừa được trải nghiệm công việc của các bác thợ xây vừa nắm bắt được những nguyên – vật liệu tạo nên 1 khối bê tông đông đặc … Để xây lên những ngôi nhà , những bức tường , những con đường bê tông…. kiên cố …

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *