Thơ: Đèn đỏ đèn xanh

Đèn đỏ đèn xanh

Dung dăng dung dẻ
Vui vẻ đi chơi
Đèn đỏ báo rồi
Bạn chờ tí nhé!

Dung dăng dung dẻ
Vui vẻ đi chơi
Đèn xanh đã mời
Bạn ơi, đi nhé!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *