Thơ: Cháu yêu Bà

CHÁU YÊU BÀ

Bé đi học về
Bà ra cửa đón
Chiếc quạt nan nhỏ
Xua nóng mùa hè.
Mỗi tối đi ngủ
Trong vòng tay bà
Bé thường thủ thỉ
Cháu yêu nhất bà.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *