Thí nghiệm: Giấy khô hay giấy ướt

Các bạn khối Nhà trẻ hôm nay được làm hoạt động thí nghiệm ”Giấy khô hay giấy ướt”. Các con vô cùng hứng thú tìm hiểu mọi vật xung quanh đấy bố mẹ ạ.
Chúng mình cùng thực hiện và quan sát nhé. Bố mẹ cổ vũ cho các con nào.

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *