Thí nghiệm ” Chọc bóng không nổ”

Thí nghiệm ” Chọc bóng không nổ”
Dụng cụ : +que xiên thực phẩm
+băng dính
+bóng bay

Cách tiến hành: +Thổi quả bóng bay rồi buộc chặt miệng lại
+Dùng 1 đoạn băng dính lên quả bóng
+Dùng đầu nhọn của que xiên vào quả bóng qua lớp băng dính

Xem điều gì sẽ xảy ra.Hãy cùng các bạn nhỏ lớp mon 13A thực hiện thí nghiệm này nhé!

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *