Làm bức tranh quả địa cầu trên đĩa của các bé Khối Mẫu Giáo Bé 

Sáng tác Tranh đâu cần phải là trên giấy đâu
Mà để có 1 bức tranh đẹp ,Đôi khi ko cần phải là vẽ trên giấy mà tranh còn có thể tạo ra từ những cái quen thuộc nhất và gần gũi nhất trong CUỘC SỐNG của chúng ta nữa ạ .
Làm bức tranh quả địa cầu trên đĩa của các bé Khối Mẫu Giáo Bé

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *