Kết quả cuộc thi ” Mùa hè của bé 2019″

Vậy là cuộc thi ảnh “Mùa hè của bé 2019” – lần thứ 1 đã diễn ra thành công tốt đẹp
Nhà trường xin chúc mừng các bé đã đạt giải thưởng.
Nhà trường xin cảm ơn tất cả Quý PH đã nhiệt tình đồng hành cùng Nhà trường trong suốt thời gian tổ chức cuộc thi.
Lần đầu trường tổ chức nên vẫn còn chưa được hoàn hảo cho lắm, kính mong Quý PH thông cảm cho Nhà trường
Một lần nữa xin chúc mừng tất cả các con

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *