Hoạt động khám phá: Con Mèo

Hôm nay, các bạn nhỏ lớp Mon 8 được học tiết học khám phá về “chú Mèo” vô cùng đáng yêu và dễ thương đấy bố mẹ ạ.

Muốn yêu thương và biết bảo vệ, chăm sóc động vật
Chúng ta phải khám phá và tìm hiểu về chúng đã chứ…

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *