Cùng lớp Mon 4 làm chú gà trống đáng yêu

Chú gà trống nhỏ
Cái mào màu đỏ
Cái mỏ màu vàng
Đập cánh gáy vang
Dưới giàn bông bí
Cái đuôi màu tía
Óng mượt làm sao!
Chú nhảy lên cao
Ó ò o ó! ”
Với 1 chiếc đĩa giấy, vải dạ và keo các bạn Mon 4 đã sáng tạo làm ra được những chú gà trống thật đáng yêu đây ạ.

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *