Camera

Hệ thống camera trực tuyến của nhà trường hỗ trợ xem trên máy tính và điện thoại. Đối với máy tính, laptop, pc… phụ huynh tải trình duyệt cốc cốc, google chrome, firefox để xem. Các bậc phụ huynh xem camera theo danh sách bên dưới.

 

Lớp Mon 2:

+ Xem trên Máy tính/iPhone/iPad/Android/

Tên đăng nhập: viety-mon2

Mật khẩu: Gọi 02466737007 hoặc 0976788556

 

Lớp Mon 3:

+ Xem trên Máy tính/iPhone/iPad/Android/

Tên đăng nhập: viety-mon3

Mật khẩu: Gọi 02466737007 hoặc 0976788556

 

Lớp Mon 4:

+ Xem trên Máy tính/iPhone/iPad/Android/

Tên đăng nhập: viety-mon4

Mật khẩu: Gọi 02466737007 hoặc 0976788556

 

Lớp Mon 5:

+ Xem trên Máy tính/iPhone/iPad/Android/

Tên đăng nhập: viety-mon5

Mật khẩu: Gọi 02466737007 hoặc 0976788556

 

Lớp Mon 6:

+ Xem trên Máy tính/iPhone/iPad/Android/

Tên đăng nhập: viety-mon6

Mật khẩu: Gọi 02466737007 hoặc 0976788556

 

Lớp Mon 7:

+ Xem trên Máy tính/iPhone/iPad/Android/

Tên đăng nhập: viety-mon7

Mật khẩu: Gọi 02466737007 hoặc 0976788556

 

Lớp Mon 8:

+ Xem trên Máy tính/iPhone/iPad/Android/

Tên đăng nhập: viety-mon8

Mật khẩu: Gọi 02466737007 hoặc 0976788556

 

Lớp Mon 9:

+ Xem trên Máy tính/iPhone/iPad/Android/

Tên đăng nhập: viety-mon9

Mật khẩu: Gọi 02466737007 hoặc 0976788556

 

Lớp Mon 10:

+ Xem trên Máy tính/iPhone/iPad/Android/

Tên đăng nhập: viety-mon10

Mật khẩu: Gọi 02466737007 hoặc 0976788556

 

Lớp Mon 11:

+ Xem trên Máy tính/iPhone/iPad/Android

Mật khẩu: Gọi 0987 238 239 hoặc 0976 788 556

 

Lớp Mon 12:

+ Xem trên Máy tính/iPhone/iPad/Android/

Tên đăng nhập: viety-mon12

Mật khẩu: Gọi 02466737007 hoặc 0976788556

 

Lớp Mon 13A1

+ Xem trên Máy tính/iPhone/iPad/Android/

Tên đăng nhập: viety-mon13a1

Mật khẩu: Gọi 02466737007 hoặc 0976788556

 

Lớp Mon 13A2

+ Xem trên Máy tính/iPhone/iPad/Android/

Tên đăng nhập: viety-mon13a2

Mật khẩu: Gọi 02466737007 hoặc 0976788556

 

Lớp Mon 13B1

+ Xem trên Máy tính/iPhone/iPad/Android/

Tên đăng nhập: viety-mon13b1

Mật khẩu: Gọi 02466737007 hoặc 0976788556

 

Lớp Mon 13B2

+ Xem trên Máy tính/iPhone/iPad/Android/

Tên đăng nhập: viety-mon13b2

Mật khẩu: Gọi 02466737007 hoặc 0976788556

 

Lớp Mon 14

+ Xem trên Máy tính/iPhone/iPad/Android/

Tên đăng nhập: viety-mon14

Mật khẩu: Gọi 02466737007 hoặc 0976788556

 

Dịch vụ Cloud Camera dành cho Trường Mầm Non được cung cấp bởi:
CCTV VIỆT NAM
Địa chỉ: 32 Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 024 6673 7007
Email: info@cctvvietnam.com – www.cctvvietnam.com – www.cameramamnon.com

 

 

Only registered users can comment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *