Bài học : ” THỢ LẶN ” của khối Mẫu giáo bé

MỖI NGÀY ĐẾN TRƯỜNG LÀ 1 NGÀY VUI ….
Như các bạn thấy đấy các bạn khối MGB đang đưa chú thợ lặn ,lặn sâu xuống đáy chai kìa
Khi mà trên người chú còn đeo thêm 1 cái Đinh Vít này , móc thêm 1 chiếc Nắp Bút trên cao nữa này …
Các bạn cứ thử làm giống chúng tớ đi xem chú thợ Lặn có lặn sâu được xuống đáy như kia không nhé

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *